Метки: традиции и обычаи

Панчык

Панчык – Тывага 1950 чылдардан бээр чүгле Эрзин биле Тере-Хѳл кожууннарда нептерээн оюн. Ол оюннуң чогум кажан, каяа,  кайы...