Метки: поэтесса

Ховалыг Артык Хөм-Оттуковна

Ховалыг Артык Хөм-Оттуковна – чогаалчы, шүлүкчү, очулдурукчу, журналист, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Россия Федерациязының культуразының алдарлыг ажылдакчызы. Ол 1951...

Доңгак Зоя Шөмбүловна

            Доңгак Зоя Шөмбүловна – шүлүкчү, прозачы, дээди категорияның эмчизи, РСФСР-ниң Кадык камгалалының тергиини. Ол 1953 чылдың август 17-де...