Метки: обычаи

Деспеңнээри

Тыва улустуң бо чаңчылы тараа, дүжүт-биле холбаалыг. Мында бир талазында, тыва кижиниң дузааргак чоруу илереттинген, ийи талазында, шаанда диленир-колданыр...

Хендирбе сый шанчары

Шагаа –ёзу-чаңчылдарның, сагыш-сеткил арыглаашкынының, кижизидилгениң байырлалы. Шагаа байырында чон улусчу оюн-тоглааны киирип, ооң утка-шынарын улам-на байлакшыдып келген. Оюн бүрүзү суму, арбан...