Метки: композитор

Ооржак Кара-Кат Очур-оолович (1945 – 2018)

Ооржак Кара-Кат Очур-оолович – сураглыг композитор, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» база «Россия Федерациязының күш-культуразының болгаш...

Данзын Кертик-оол Максимович

Данзын Кертик-оол Максимович – сураглыг композитор,  Тыва Республиканың  композиторларының чогаадыкчы эвилелиниң  баштаар чериниң  кежигүнү, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы....