Категория: Композиторы и дирижеры

Тыва Республиканың национал профессионалдыг чогаадыкчы композиторларның ундезилекчилеринин бирээзи — Р.Д. Кенденбильдин 100 харлаан оюнга тураскааткан.

Алды чус ажыг хөгжум чогаалдарын, оларның аразында «Чечен болгаш Белекмаа» деп операны чогаадып тургускан шылгарангай тыва композитор Р.Д. Кенденбиль...

Ооржак Кара-Кат Очур-оолович (1945 – 2018)

Ооржак Кара-Кат Очур-оолович – сураглыг композитор, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» база «Россия Федерациязының күш-культуразының болгаш...